Wijzigingen registratie .nl-domeinnaam

Op woensdag 17 maart 2010 neemt de SIDN, de beheerder van alle .nl-domeinnamen, een geheel nieuw registratiesysteem in gebruik. Voor iedereen die een .nl domeinnaam heeft of wil gaan registreren zal dit gevolgen hebben. Door middel van deze mail geven we u de benodigde informatie.

SIDN voert een nieuw Domeinnaam Registratie Systeem (DRS) in, waarmee er real-time domeinnamen kunnen worden geregistreerd. Tot op heden ging dit per e-mail. Dit levert ingrijpende wijzigingen op, waar HostingXS afgelopen maanden aan heeft gewerkt, zodat wij vanaf 17 maart via het nieuwe DRS domeinennamen
kunnen registreren.

1. Juridische / administratieve veranderingen
Registratie, verhuizing, opheffing en overdracht van .nl domeinnamen zal volledig papierloos gaan geschieden. U hoeft dus geen formulieren van SIDN te ondertekenen.
Wel verandert SIDN haar algemene voorwaarden per 17 maart 2010. Op woensdag 17 maart 2010 neemt de SIDN, de beheerder van alle .nl-domeinnamen, een geheel nieuw registratiesysteem in gebruik. Voor iedereen die
een .nl domeinnaam heeft of wil gaan registreren zal dit gevolgen hebben. Door middel van deze mail geven we u de benodigde informatie.

2. Procedurele veranderingen
* Aanvraag
Voor de aanvraagprocedure van een domeinnaam verandert niet bij HostingXS. Dit kan het eenvoudigst via de HostingXS website.

* Verhuizing
Voor verhuizing van een domeinnaam is een zogenaamde ‘autorisatie code’ nodig.
Dit is een soort wachtwoord die uw domeinnaam beveiligt. U vraagt de autorisatie code op bij de huidige provider en geeft deze aan de nieuwe provider.

Er kan geen bezwaar meer gemaakt worden tegen uitgaande verhuizingen. Het is dus van groot belang om de autorisatie code geheim te houden! HostingXS verstrekt autorisatie codes op verzoek als u aankondigt weg te willen
verhuizen naar een andere provider.

3. Planning van de migratie

Mailbox migratie 24 maart – geplande downtime

17 maart 2010: treedt het nieuwe systeem in werking. Echter, in de week daaraan voorafgaand wordt het oude systeem in stappen uit productie genomen.

10 maart 2010: vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om domeinnamen op te heffen. Dit kan pas weer vanaf 17 maart.

13 maart 2010: de procedure rond verhuizingen wordt versneld. Normaal moet een verhuizing binnen 3 werkdagen worden goed- of afgekeurd door de verlatende provider. Tussen 13 en 16 maart wordt deze periode steeds met 1 dag verkort.
Voor u als klant van HostingXS betekent dit dat als u van plan bent te gaan wegverhuizen naar een andere provider, dat u dit vooraf dient aan te kondigen
bij HostingXS. Wij gaan in de periode van 13 t/m 16 maart onaangekondigde verhuizingen sneller afkeuren om te voorkomen dat domeinnamen gekaapt worden.

16 maart 2010, 12:00: het oude registratiesysteem wordt uit productie genomen.
Er kan geen enkele aanvraag meer behandeld worden.
Vanaf dit moment is 24 uur geen domeinnaam mutatie mogelijk!

17 maart 2010, 12:00: het nieuwe systeem wordt in gebruik genomen. Alle eventueel nog lopende procedures zijn afgebroken. Alle aanvragen zijn weer mogelijk.