Verbeteringen aan de stroomvoorziening in het datacenter

Eind vorig jaar heeft ons datacenter temaken gehad met een grote stroomstoring. Tijdens de maandelijkse test van de noodstroomvoorziening is toen zoals gebruikelijk de netstroom uitgeschakeld. Het datacenter is toen automatisch overgestapt op de accu’s. Tegelijkertijd werd automatisch een dieselaggregaat opgestart.

Dat laatste ging echter mis. Het aggregaat begon rook te ontwikkelen en werd preventief uitgeschakeld. De accu’s waren na een minuut of 5 ontladen en de stroom viel uit in het datacenter. Tegelijkertijd is er een nieuw aggregaat besteld en dezelfde dag nog afgeleverd en aangesloten.

Sinds de stroomstoring heeft het datacenter diverse verbeteringen gedaan om de stroomvoorziening betrouwbaarder te maken:

  • De accucapaciteit is vergroot zodat het datacenter ongeveer 60 minuten op accu kan draaien
  • De netstroomschakelaar die vermoedelijk de oorzaak van de problemen was, is vervangen
  • Het tijdelijke noodstroomaggregaat is weer afgekoppeld en het normale aggregaat weer aangekoppeld

Dit alles is uitgevoerd zonder dat de stroom onderbroken is geweest. Er zijn diverse tests uitgevoerd om te controleren of het systeem goed functioneert.